Vacature technisch medewerker Nederland Nijmegen Arnhem Klimwandspecialist

Nieuws

Klimwanden norm EN 12572 aangepast

De Europese norm EN12572 voor "artificiële klimstructuren" is aangepast en deze maand (januari 2017) door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) officieel gepubliceerd. Het is gebruikelijk dat normen zoals de EN12572 elke 10 jaar worden gereviseerd. Nieuwe materialen en technische ontwikkelingen alsmede gewzijgde gebruiksdoelen doen het inzicht continu veranderen.

De Europese normcommissie CEN/TC 136/WG 9 heeft zich de afgelopen jaren ingespannen om om zinvolle wijze de EN12572 te reviseren. Alle drie de normdelen zijn daarbij de revue gepasseerd. De meest in het oog springende wijzigingen per normdeel t.o.v. de vorige versie zijn:

NEN-EN 12572-1     de rekenkundige last en proof test belasting is van 8,0 kN naar 6,6 kN gegaan
NEN-EN 12572-2     er zijn uitgebreide richtlijnen, criteria  en een een testprotocol voor valdempende oppervlaktes (matten                                                  e.d.) toegevoegd.
NEN-EN 12572-3     een uniform kader voor vaststelling van greep grootte is toegevoegd alsmede test protocollen voor                                                        sterkte van klimgrepen zijn uitgebreid

Lees meer over de norm in het hoofdstuk Kwaliteit & Veiligheid

Klimwandspecialist zal op afzienbare termijn een nieuwe Nederlandstalige samenvatting annes toelichting van de norm opstellen

KLIMWANDSPECIALIST  │  Postbus 28  │  6343 ZG Klimmen (NL)  │  Tel +31(0)43 450 6004  │  info@klimwandspecialist.nl